28 sierpnia 2012

Schronisko Kochanówka - historia i pocztówki.

Nie jestem pewien tego posta, tak jak pisałem w poprzednim ale nie znalazłem w poprzednich postach nic na temat historii Schroniska KOCHANÓWKA. Więc, za stroną oficjalną http://www.kochanowka.wszklarskiej.net oto historia tego ciekawego schroniska (ilustracje stanowią pocztówki z naszej kolekcji):

"Na przełomie XVIII i XIX wieku Karkonosze wraz z ich Przedgórzem były bodaj najliczniej odwiedzanymi górami w europie, czego przyczyny należy upatrywać w tym, że były najlepiej zagospodarowane i przez to najbardziej dostępne.Największym zainteresowaniem w rejonie szklarskiej poręby, tak jak dziś, cieszyły się zawsze wodospady szklarski i kamieńczyka. Droga prowadząca do wąwozu Szklarki powstała we wczesnym okresie romantyzmu już w drugiej połowie XVIII wieku i jest pierwszym, najstarszym szlakiem turystycznym w zachodnim przedgórzu Kakonoszy.

Ruch turystyczny na tym szlaku był w połowie XIX wieku tak duży, że powstawały przy nim miejsca, gdzie było można odpocząć, czy posilić się prostą strawą. Pierwszy taki bufet przy wodospadzie szklarski został postawiony w 1824 roku. Była to mała drewniana budka, stojąca w miejscu dzisiejszej przetwornicy prądu, w której przez okres lata sprzedawano napoje.


Wraz z ukończeniem drogi jezdnej z Piechowic przełomem rzeki Kamiennej w 1849 roku i z tego powodu znacznym wzroście ruchu turystycznego, nie jaki Henryk Sorge z sobieszowa otrzymał pozwolenie administracji majątku hrabiego Schaffgotscha na postawienie schroniska przy wodospadzie, które było by czynne przez cały rok.


Niestety budynek ten, po 23 latach służenia turystom, z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn w maju 1891 roku spłonął. Nowe, istniejące do dzisiaj, kamienne schronisko zaczęto budować już jesienią 1892 roku. Prace trwały dość długo przy fundamentach w trudnym skalistym terenie i latem 1897 roku zostało wreszcie uroczyście przekazane sudeckiej turystyce.

Nazwa schroniska „Kochanówka” związana jest z nazwiskiem Daniela Kochana, przewodnika sudeckiego, który po przejęciu schroniska przez PTTK w roku 1951 by krótko pierwszym kierownikiem obiektu.


W roku 2000 przystosowano stary szlak na odcinku od parkingu do wodospadu dla turystów niepełnosprawnych. Jest to pierwszy tego typu szlak turystyczny w Sudetach Zachodnich.


Od 16 sierpnia 2000 roku schronisko jest dzierżawione od PTTK i wzorowo prowadzone przez Panią Olgę Sosnowską."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz