20 listopada 2015

Pewnie wszyscy już wiedzą ... Karkonoski Park Narodowy będzie większy!

Z kronikarskiego obowiązku i z nieukrywanym zadowoleniem...

"Z nieukrywaną radością pragniemy Państwa poinformować o zbliżającym się powiększeniu obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego. Z dniem 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (uchwalone dnia 9 listopada 2015r.) określające przebieg granic Parku i jego otuliny, obszar Parku ulega powiększeniu o 371,1 ha i będzie wynosić 5951,4236 ha. Obszar powiększonej  otuliny Parku wyniesie 13 093 ha.

Prace nad powiększeniem rozpoczęto 7 lat temu, drogę do tego procesu otwarła przychylność władz samorządowych Miasta Jeleniej Góry, uchwała Rady Miasta akceptująca włączenie nowych obszarów do Parku. Głównymi argumentami za powiększeniem Karkonoskiego Parku Narodowego były chęć połączenia eksklawy Góry Chojnik z głównym obszarem Parku, włączając w nowe granice cenne obszary lasów liściastych i mieszanych występujące w rejonie Góry Żar, Kopista i Szerzawa. Będące miejscem występowania cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt chronionych we Wspólnocie Europejskiej w ramach sieci Natura 2000. Obszar Parku ulega powiększeniu o tereny będące własnością Skarbu Państwa: dotychczas administrowane przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, wykupione od osób prywatnych, wymienione pomiędzy Gminą – Miastem Jelenia Góra a Skarbem Państwa przeznaczone na utworzenie nowego Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów." - cytat z oficjalnej strony Karkonoskiego Parku Narodowego


16 listopada 2015

... Cień Wielkiej Góry...

Coś magicznego jest w tej piosence... Choć Karkonosze nie są zbyt wysokie ale ten utwór zawsze kojarzy mi się Nimi ...

wygrzebane w internetach: